Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Tham gia Hội diễn Hoa phưởng đỏ với 4 tiết mục: Thời trang, đơn ca, Múa, Tốp ca. Kết quả đạt được giải Đơn ca xuất sắc

Tham gia hội thi nét cọ vào hè đạt giải 3